جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس‌کل دادگستری مازندران خبر داد

بازداشت یکی از مدیران عالی استانداری مازندران به اتهام دریافت رشوه

محمدصادق اکبری از دستگیری یکی از مدیران کل استانداری مازندران به اتهام دریافت رشوه، سوء استفاده از مقام دولتی و نگهداری مواد مخدر خبر داد.
قبلی بعدی