جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس کمیته امداد اسلام آبادغرب خبر داد؛

آغاز جشنواره فرهنگی هنری با رویکرد قرآنی باران وحی ۲ در اسلام آبادغرب

محمد بیگزاده گفت: جشنواره فرهنگی هنری با رویکرد قرآنی باران وحی 2برای دومین سال پیاپی به صورت غیر حضوری در اسلام آبادغرب برگزار می شود.
قبلی بعدی