جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در شهرستان کیار رخ داد؛

فوت دو معدنچی در اثر ریزش معدن خاک نسوز "نیلچیان"

معدن خاک نسوز نیلچیان در شهرستان کیار ریزش کرد.
قبلی بعدی