جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:

ضرورت پیگیری جدی برای راه اندازی دفتر زعفران و زرشک در خراسان جنوبی

اشرفی گفت: باید از طریق مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی، موضوع راه اندازی دفتر زعفران و زرشک را به طور جدی دنبال کرد.
قبلی بعدی