جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

یارانه معیشت شنبه واریز می شود

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز چهارمین مرحله حمایت معیشتی در روز شنبه آینده خبر داد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

تاسی از آرمان‌های امام (ره) امری مهم برای سازمان برنامه و بودجه کشور است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تاسی از آرمان های امام راحل امری مهم برای سازمان برنامه و بودجه کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

وابستگی بودجه به نفت 10 درصد کاهش می‌یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دهدشت باب یان اینکه وابستگی بودجه به نفت به شدت در حال تقلیل است، گفت: سال آینده کل وابستگی ما به نفت کمتر از 10 درصد خواهد بود.
قبلی بعدی