جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

به ذخیره‌های قرعه کشی خودرو هم خودرو تعلق می‌گیرند

رئیس سازمان حمایت گفت: علت مشکل پیش آمده در اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی بود/به منتخبان ذخیره این دوره در قالب طرح‌های مشخص خودرو تخصیص داده می‌شود
قبلی بعدی