جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد؛

جذب۷۲هزار میلیارد ریال اعتبار اوراق مشارکت برای مترو و اتوبوسرانی

مدیرکل دفتر اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های مترو، اتوبوسرانی و بافت فرسوده شهرداری ها برای تامین مالی برای شهرداری ها ازطریق انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ جذب شده است.
قبلی بعدی