جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
فرآیند اصلاح واکسیناسیون نیازمند یاری مردم و تدبیر مسئولان است

ازدحام جمعیت در مراکز بهداشتی و درمانی؛ پاشنه آشیل مبارزه با کرونا

ازدحام جمعیت در مراکز بهداشتی و درمانی و به خصوص کلینیک ها، می تواند پاشنه آشیل مبارزه با کرونا باشد بر همین‌ اساس نیاز است تا به آن توجه ویژه ای صورت بگیرد.
قبلی بعدی