جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

توضیحات سخنگوی وزارت خارجه در خصوص آزادی دکتر مجید طاهری و مایکل وایت

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری کشورمان توضیحاتی را درباره روند آزاد شدن کهنه‌سرباز آمریکایی زندانی در ایران و پزشک ایرانی زندانی در آمریکا ارائه کرد.
قبلی بعدی