جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سردار زهرایی:

طرح جامع محرومیت زدایی مردم محور برای ۱۰ هزار و ۲۸۳ روستا تعریف شده است

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: طرح جامع محرومیت زدایی مردم محور در ۱۰ هزار و ۲۸۳ روستا و یک هزار و ۸۷ محله به صورت پنج سال تعریف شده که امسال نخستین سال اجرای این طرح است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی:

۱۱۰۰محله حاشیه شهر برای ساخت مسکن در کشور شناسایی شده است

سردار زهرایی گفت: یک‌هزار و ۱۰۰ محله حاشیه شهر نیز در کشور شناسایی شده و روستاهایی با ضریب محرومیت ۶، هفت، هشت و ۹، در دستور کار ساخت مسکن قرار دارند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور مطرح کرد؛

آبرسانی به ۷۲۰۰ روستای کشور با همکاری دولت و بسیج سازندگی

سردار زهرایی گفت: آبرسانی به هفت هزار و ۲۰۰ روستای کشور با همکاری دولت در دستور کار جدی بسیج سازندگی کشور است
قبلی بعدی