جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
جانشین سازمان بسیج مستضعفین:

جمهوری اسلامی با اتکا به توان داخلی به یک الگو برای دنیا تبدیل شده/ رزمندگان استان مرکزی در مقاطع مختلف جنگ تحمیلی خوش درخشیدند

سردار قریشی اظهار کرد: جمهوری اسلامی با اتکا بر خود به یک الگو برای دنیا تبدیل شده و امروز در دنیا بسیاری از پایتخت های جهان اسلام و گشورهای دیگر با لطف و حمایت نیروهای مسلمان منطقه به ویژه ملت مسلمان ایران در مقابل دشمن بایستد و امروز بتوانند داعش و حامیان داعش از جمله آمریکای جنایت کار را شکست دهند و خواسته خود را بر آنها تحمیل کنند.
گزارش تصویری؛

بازدید جانشین سازمان بسیج مستضعفین از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان

سردار قریشی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین از رویداد تولید محتوای بسیج لرستان بازدید کرد.
قبلی بعدی