جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

چرایی عدم انگیزه سرمایه‌گذاران در رامسر

در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران بی شماری به رامسر آمدند و با پتانسیل‌های در حد عالی گردشگری و سرمایه‌گذاری مواجه شدند اما برخی ادارات با عناوین مختلف و مخالفت‌های بیهوده سبب عدم توسعه رونق گردشگری و فراری شدن گردشگران از رامسر شدند.
قبلی بعدی