جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
جلیلی:

پیگیری نحوه هزینه کرد بودجه‌های استانی یکی از کارویژه‍‌های دولت در سایه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیگیری نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی در استان‌ها می‌تواند به عنوان یکی از کارویژه‌های مهم دولت سایه قرار بگیرد.
جلیلی:

۹۰ درصد صادرات کشور مواد خام اولیه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: میزان زیادی از یارانه انرژی کشور در جهت رشد صنایع مادر تخصیص می‌یابد اما متاسفانه بیش از 90 درصد صادرات در ایران مربوط به مواد اولیه و خام است.
قبلی بعدی