جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک مقام صهیونیست عنوان کرد

پیشنهاد مقام صهیونیست درباره محل سفارتخانه امارات درفلسطین اشغالی

پس از آنکه ابوظبی از عادی سازی روابط خود با تل آویو خبر داد، یک مقام صهیونیست گفت قصد دارد از امارات بخواهد سفارت خود را در بیت المقدس احداث کند.
قبلی بعدی