جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارشی از مشکلات گندمکاران مانه و سملقانی؛

گندم سملقان در کیسه دلالان گلستان

نبود کامیون حمل گندم به بجنورد و تعطیلی سیلوی گندم مانه و سملقان اکثر کشاورزان این شهرستان را مجبور کرده که گندم خود را به صورت نقدی به دلالانی بفروشند که گندم را به گلستان منتقل می کنند.
قبلی بعدی