جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو شورای عالی فضای مجازی:

کارشکنی دولت در تحقق اینترنت ملی گریبان‌گیر امنیت کشور می‌شود/ وابستگی ۱۰۰ درصدی اینترنت ایران به حاکمیت کشور‌های متخاصم

جلیلی گفت: اتفاقات امنیتی که در چند سال گذشته رخ‌داده است از طریق سکوهای اینترنت بین‌المللی و غیرمجاز خارجی پشتیبانی شده است، به طوری که صد درصد بستر اینترنت امروز ایران تحت حاکمیت کشور‌های متخاصم بوده و روزبه‌روز فعالیت کاربران ایرانی در این فضا موجب نابودی فرهنگ و کیان ملت ایران شود.
قبلی بعدی