جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس شورای شهر زنجان؛

اکثر نیروهای تعدیل شده شهرداری دوباره به‌کارگیری شدند

عباس راشاد رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اخراج برخی از نیروهای غیررسمی شهرداری زنجان، گفت: اکثر نیروهای شهرداری دوباره در سال جدید به‌کارگیری شده‌اند.
قبلی بعدی