جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت

شهید احمدی روشن، دانشمند شهیدی با خانواده ای با افق دید منافع ملی

برخی زوجین اهدافشان شخصی نیست بلکه تحمل آنها در راستای تحقق اهداف ملی و اعتقادی و انسانی و مسائلی فراتر از یک زندگی معمولی است. نمونه بارز این تفکر،شهید صنعت هسته ای،مرحوم مصطفی احمدی روشن است که با همراهی همسر صبورش با آنکه عمر زندگی شان کوتاه بود با گذشتن از بسیاری از مسائل شخصی،اهداف بزرگ ملی را دنبال کردند.
قبلی بعدی