جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
با استقبال از تحولات اخیر بغداد

شورای امنیت درباره انتخابات، پیامی به مردم و دولت عراق صادر کرد

شورای امنیت با انتشار بیانیه ای از روند برگزاری انتخابات عراق استقبال و به مردم و دولت این کشور تبریک گفت.
قبلی بعدی