جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای شهر:

لایجه بودجه پنج هزار و 912 میلیاردی تومانی شهرداری اصفهان به دست شورای شهر رسید

شهردار اصفهان امروز با حضور در شورای شهر اصفهان لایحه بودجه 5 هزار و 912 میلیارد تومانی شهر اصفهان را برای تصویب به شورای شهر تقدیم کرد.
قبلی بعدی