جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کمر مستأجران زیر فشارهای گرانی اجاره‌خانه‌ شکست؛

گِره مسکن هر روز کورتر از دیروز!/ وقتی صاحبخانه‌شدن هم آرزو می‌شود

بازار مسکن، مدت‌ها است که سر سازگاری ندارد، مستاجران و خریداران هر دو مستاصل؛ گرانی بیداد می‌کند، زور اقشار ضعیف حتی به اجاره‌نشینی‌ هم به سختی می‌رسد؛ شاید انتظار‌ها معطوف دولت باشد، اما خودمانیم ما هم کمی بی انصاف شده‌ایم! دیگر مثل سابق، هوای همدیگر را نداریم...
قبلی بعدی