جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

صفار هرندی رئیس شورای نظارت بر صداوسیما شد

عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: محمدحسین صفار هرندی با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای نظارت بر صداوسیما انتخاب شد.
با حکم رییس صداوسیما؛

ابوذر زارع رئیس مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما شد

رئیس سازمان صداوسیما در حکمی ابوذر زارع را به سمت رئیس مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما منصوب کرد.
قبلی بعدی