جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش دانا از جنگ روانی غرب علیه ایران؛

از «شیرین عبادی» تا «کیمیا علیزاده»؛ زنانی که ابزار سیاسی ضدانقلاب شده‌اند+تصاویر

ضدانقلاب همواره به حوزه زنان به عنوان ابزار سیاسی و عملیات روانی علیه کشورمان نگاه و سعی کرده است در این زمینه به کشورمان ضربه وارد کند.
قبلی بعدی