جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
طحان نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

سخنگوی شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود با اشاره به گزارش جلسه شورای نگهبان جزئیات ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را منتشر کرد.
قبلی بعدی