جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
هاشمی خبر داد:

اجرای طرح ترافیک همچنان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از عدم تغییر ساعات اجرای طرح ترافیک در شهر تهران خبر داد.

نرخ طرح ترافیک دوباره تغییر می‌کند؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران توضیحاتی درباره احتمال لغو طرح ترافیک و تغییر نرخ طرح تا پایان سال ارائه داد.
قبلی بعدی