جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نادیده گرفتن حقوق روستاییان به بهانه اجرای پروژه؛

احداث شبکه توزیع برق در گندمزارهای طرقبه و عدم پرداخت حقوق ۲۰۰ مالک/ فرمانداری هم از اجرای پروژه مطلع نیست

اجرای چند پروژه ملی از جمله احداث شبکه توزیع برق در اراضی معروف به "تخته مایان" بخش طرقبه بدون اطلاع مالکان این زمین‌ها بوده و موجب مسدود شدن مسیر دسترسی کشاورزان به اراضی خودشان شده، باعث نارضایتی مردم و تعطیلی پروژه شرکت برق توسط دادستانی شد.
قبلی بعدی