جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در آئین نمادین زنگ بازگشایی مدارس استان کرمان مطرح شد؛

زنگ آغازین در هشت هزار فضای آموزشی استان کرمان به صدا در آمد/ توجه به تربیت دانش آموزان، نیاز به عزم همگانی دارد

مسئولان استان کرمان در آئین نمادین زنگ بازگشایی مدارس استان با اشاره به اینکه امروز زنگ آغازین در هشت هزار فضای آموزشی استان کرمان به صدا در آمد، گفتند: ما در ابتدای قرن جدید باید به تربیت دانش آموزان بپردازیم که این مسئله نیاز به عزمی همگانی دارد.
قبلی بعدی