جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛

ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

اسماعیل حسین زهی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: مقرر شد در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی با همکاری راه و شهرسازی خانه‌های خالی را مشخص کند و مالیات به صورت پلکانی اخذ شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛

الحاق زمین به برخی شهرها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن

اسماعیل حسین از الحاق زمین به برخی شهرها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن خبرداد.
قبلی بعدی