جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

دبیرکل فدراسیون اسکواش غرب آسیا معرفی شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون اسکواش غرب آسیا، مسعود قره ضیاالدینی به عنوان دبیرکل جدید این فدراسیون معرفی شد.
قبلی بعدی