جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
استاد درس خارج فقه در کرمان عنوان کرد؛

ظلم غربی‌ها به جامعه بشری و خانواده/ پوشش موجب افزایش ارزش‌های معنوی انسان می‌شود

احمد شیخ بهایی با تأکید بر اینکه غرب به جامعه انسانی ظلم کرده است، گفت: زمانی که پوشش و حجاب برای انسان وجود داشته باشد روح و ارزش های معنوی آدمی آشکار می شود.
قبلی بعدی