جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو فراکسیون ورزش مجلس مطرح کرد؛

ضرورت نظارت عالی وزارت ورزش بر شفافیت قراردادهای ورزشی

اسماعیل حسین زهی گفت: فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت قراردادهای منعقد شده را پیگیری می کند.
قبلی بعدی