جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل بحران استان اصفهان مطرح کرد؛

خسارت ۲۰ میلیارد تومانی فرسایش خاک در سال

فرسایش خاک سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان به استان اصفهان خسارت وارد می‌کند.
قبلی بعدی