جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

خروج کامل استان مرکزی از وضعیت قرمز کرونایی

همه شهرستان‌های استان مرکزی پس از ۱۳ هفته از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.
قبلی بعدی