جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در پایان سوم دور شطرنج قهرمانی کشور؛

آرین غلامی صدرنشین شد

مسابقات شطرنج قهرمانی کشور با صدرنشینی آرین غلامی در پایان دور سوم درحال پیگیری است.
قبلی بعدی