جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی عنوان کرد:

نمایندگان خراسان شمالی لیست ۵ نفره برای استانداری پیشنهاد دادند

علی جدی با اشاره به اینکه جریانات و گروه های مختلف، افراد مدنظرشان برای پست استانداری را به وزارت خانه معرفی کرده اند، گفت: نمایندگان مجلس نیز همانند سایر گروه ها لیست پیشنهادی 5 نفره خود را به وزارت خانه ارائه کردند.
عضو شورای شهر قزوین:

اعضای شورا در عزل و نصب‌ها لیستی ندادند/ شانس بیشتر گزینه بومی در شهرداری قزوین

مهدی مهدیخانی گفت: متاسفانه چند روزی است که این انتصابات به شورای شهر نسبت داده می‌شود، اینگونه نیست که اعضای شورا لیستی در جیب داشته و انتظار روی کار آمدن گزینه‌های خود را داشته باشند.
قبلی بعدی