جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

انتقاد شدید ماکرون از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

رئیس جمهور فرانسه با انتقاد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برگزیت را زاده شمار زیادی دروغ و وعده غلط توصیف کرد.
قبلی بعدی