جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
صبح امروز توسط نمایندگان مجلس؛

مصادیق کاهش مجازات‌ حبس تعزیری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق کاهش مجازات‌ حبس تعزیری را مشخص کردند.
قبلی بعدی