جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
جنیدی:

تمام توضیحات درباره FATF را برای مجمع تشخیص فرستادیم

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت تمام اقدامات لازم درباره FATF را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.
جلیلی:

۹۰ درصد صادرات کشور مواد خام اولیه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: میزان زیادی از یارانه انرژی کشور در جهت رشد صنایع مادر تخصیص می‌یابد اما متاسفانه بیش از 90 درصد صادرات در ایران مربوط به مواد اولیه و خام است.
جلیلی:

جریان‌های انقلاب دولت را برای جهش کشور یاری دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تمام جریان‌های انقلاب باید با تقسیم کار در درون یک جبهه، دولت را برای جهش کشور یاری دهند.
قبلی بعدی