جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مجید مجیدی مدیر سوگواره فیلم‌ کوتاه تصویر دهم:

از فیلمسازانی که نگاهی نو داشته باشند، حمایت ویژه می‌شود

مجیدی گفت: این رسالت را در خود می‌بینیم که از کار‌های بعدی فیلمسازان با نگاه نو حمایت کنیم و بستر مناسبی برای آنها فراهم بیاوریم.
قبلی بعدی