جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس قوه قضائیه:

دست متجاوزان به حقوق مردم باید کوتاه شود/ برخی مسائل و مباحث در قم شایسته این استان نیست

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه برخی مسائل و مباحثی در قم شایسته این استان نیست و باید اصلاح شود، گفت: دست متجاوزان به حقوق مردم باید کوتاه شود.
قبلی بعدی