جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

پیام سرپرست معاونت امور هنری به جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

محمود شالویی برگزاری جشنواره نمایش هایی آیینی و سنتی را فرصتی مغتنم برای آغاز پژوهش‌ها، تبادل تجربیات و بهره‌گیری‌ از نگاه‌ها، برداشت‌ها و ارائه‌های جدید از این امکان پرظرفیت دانست.
قبلی بعدی