جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
معاون امور مسکن و ساختمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان؛

بازگشایی سامانه مسکن ملی تا تکمیل ظرفیت متقاضیان/تنها 50درصد از واجدین شرایط در استان ثبت نامشان را کامل کردند

ابوالفضل مهدیار، معاون امور مسکن و ساختمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: تنها 50 درصد از واجدین شرایط طرح مسکن ملی در استان مدارک مورد نیاز را تحویل داده و ثبت نامشان را کامل کردند.
در میانه راه ثبت نام طرح ملی مسکن رخ داد

خارج شدن سایت طرح ملی مسکن از دسترس مخاطبان

در حالی که قرار بود از صبح امروز سایت طرح ملی مسکن برای بارگذاری مدارک ۵۸ درصد ثبت نام کنندگانی که پیامک احراز شرایط دریافت کرده اند، به روزرسانی شود، این سایت از دسترس خارج شده است.
قبلی بعدی