جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

روزانه ۲۱ هزار نفر در اصفهان واکسن دریافت می‌کنند

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، گفت: در هفته گذشته میانگین واکسیناسیون کرونا در روز در استان اصفهان حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر بود، امیدوارم با افزایش سهمیه واکسن و افزایش ظرفیت مراکز واکسیناسیون بتوانیم روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر را واکسینه کنیم.
قبلی بعدی