جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان خبر داد

آغاز آبگیری مزارع سیستان از طرح انتقال آب با لوله

غلام حیدر زورقی از آغاز آبگیری مزارع سیستان از طرح انتقال آب با لوله در سطح 10 هزار هکتار خبر داد.
قبلی بعدی