جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کارشناس مسائل بین الملل:

وزارت خارجه باید در حمایت از مردم مظلوم نیجریه به دادگاه های جهانی شکایت کند

کارشناس مسائل بین الملل گفت: وظیفه همه ما است که برای حمایت از شیخ زکزاکی به میدان بیاییم و فعالیت کنیم.
قبلی بعدی