جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

۵ میلیون مشترک قبض برق رایگان دریافت کردند

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت:خوشبختانه با اجرای این طرح، از ۴۰ میلیون قبض صادره، ۱۶/۷ میلیون قبض مشمول پاداش صرفه جویی شدند و از این تعداد ۵ میلیون مشترک بستانکار بودند و یا قبض برق آنها به صورت رایگان صادر شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد؛

اعمال ۷۵۰میلیون پاداش در قبوض مشترکین قزوینی

مسعود خواجه‌‌وند گفت: امسال نزدیک به ۷۵۰ میلیون تومان بابت پاداش مدیریت مصرف در فیش‌های مشترکین استان اعمال شده است.

توانیر ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است

مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص بدهی به تولید کنندگان بخش خصوصی گفت:کل تولید کنندگان چیزی در حد ۳۹ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از ما مطالبه دارند. که علت آن هم ناترازی ناشی از فروش تکلیفی برق است.

صدور قبض برق ۱۲ میلیون تومانی برای پرمصرف ترین تهرانی/ برق ۵۰۰ هزار تهرانی مجانی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در تابستان سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک پاداش صرفه‌جویی گرفتند و در این بین، برای بیش از ۵۰۰ هزار مشترک با اعمال پاداش صرفه‌جویی، صورت حساب صفر صادر شد.
سخنگوی صنعت برق:

۸۵۰ میلیارد تومان مشترکان خانگی پاداش صرفه جویی دریافت کرده اند

مصطفی رجبی مشهدی گفت: خوشبختانه امسال در بخش خانگی خاموشی نداشتیم و ۸۵۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به مردم پرداخت کردیم.
قبلی بعدی