جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه عنوان کرد؛

مصرف بیش از ۴ میلیارد متر مکعب گاز در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: مصرف گاز در سطح استان از ابتدای سال ۴ میلیارد و ۲۱ میلیون متر مکعب بوده است.
قبلی بعدی