جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر بورس منطقه‌ای استان زنجان:

۶۷ درصد معاملات بورس منطقه زنجان به خرید سهام اختصاص یافت

مدیر بورس منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به معاملات این منطقه در هفته گذشته (۱۹ تا ۲۳ تیر) گفت: ۶۷ درصد معاملات این منطقه در هفته گذشته به خرید و ۳۳ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.
قبلی بعدی