جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
حاجی دلیگانی:

مبنای تعامل و همکاری مجلس با دولت سیزدهم تامین سلامت و معیشت مردم است

نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبنای تعامل و همکاری مجلس با دولت سیزدهم تامین سلامت و معیشت مردم است گفت: مجلس آنچه از لحاظ ظرفیت های قانونی که برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیاز باشد را در اختیار دولت قرار می دهد.
قبلی بعدی