جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی برگزار شد

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح امروز (دوشنبه ۱۳ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خبرداد:

1000 حکم قضایی متقن در حوزه مفاسد اقتصادی صادر شد

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تحول، عمق بخشیدن به واقعیت و برنامه‌هاست، گفت: تاکنون هزار حکم قضایی محکم و متقن در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده ‌است.
قبلی بعدی